INTEGRITETSPOLICY

INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING

Din personliga integritet är viktig för graphia.se (”Graphia” eller ”vi”). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

·         I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.

·         För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.

·         För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.

·         För att fråga dig om graphia.se och din upplevelse av oss.

·         För att påminna dig om en övergiven ”shoppingbag”

·         För att skapa och underhålla ett kundkonto (inkl. funktioner såsom favoriter).

·         För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Graphia är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@graphia.se


FRÅN VEM ELLER VAR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss.


VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på graphia.se. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

·         För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.

·         För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag.

·         För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.

·         För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.

·         Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.


ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EEA?

Graphia behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer graphia.se att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå.

Graphia kan komma att överföra dina personuppgifter till USA, till vår nyhetsbrevsleverantör samt våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt.

Våra amerikanska leverantörer är Privacy Shield-certifierade. Privacy Shield är en överenskommelse mellan EU och USA vars grund är att skydda européers grundläggande rättigheter och att säkerställa rättssäkerheten för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag kan bli Privacy Shield-certifierade av det amerikanska handelsdepartementet. Detta departement verifierar att leverantörernas integritetspolicy lever upp till hög standard för dataskydd.

Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter eller ifall du vill ha information om de säkerhetsåtgärder vi har.


HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.


RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE OCH ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan.

I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.


RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar.


RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att gå rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.


RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”) OCH BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att graphia.se begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.


RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.


RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet) Denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall:

·         Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och

·         Behandlingen utförs automatiskt

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från graphia.se till en annan dataansvarig.

 COOKIES


VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Graphia.se använder informationen för statistikändamål, följa vad besökaren gör på webbplatsen samt för att förbättra och personalisera upplevelsen av webbplatsen. Det finns två typer av cookies – permanenta och sessionscookies.

1. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2. En sessionscookie lagras på din dator så länge du är inne på en webbsida. Så fort du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien.


HUR ANVÄNDS COOKIES?

Graphia.se använder cookies för att förbättra och anpassa webbplatsen efter dig som besökare. Exempel på funktioner som påverkas av cookies är: hantering av köp och varukorgen. Cookies hjälper också till att lagra viss information som anpassar reklam och erbjudanden för att ge dig som besökare en mer relevant upplevelse. Permanenta cookies används exempelvis för att lagra eventuella personliga inställningar så att du slipper göra om samma sak varje gång du besöker vår webbplats. Sessionscookies används för att föra statistik över användandet på webbplatsen.

Genom att använda denna webbplats och/eller godkänna vår Integritetspolicy samtycker du till användandet av cookies. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte kunna genomföra köp på graphia.se. Även övrig funktionalitet på sajten kan vara begränsad.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att det när som helst går att manuellt radera cookies från din hårddisk.


HUR TAR MAN BORT COOKIES?

Om du inte vill använda cookies kan du stänga av det under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarens hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies från webbplatser du besökt.

Ta bort cookies, PC: använd kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Ta bort cookies, MAC: klicka på den webbläsare du använder dig av:
Google Chrome
Internet Explorer 
Safari
Mozilla Firefox 
Opera
Flash cookies


VILKA COOKIES ANVÄNDER GRAPHIA.SE?


GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET:

Hemsidans e-handelsplattform sätter cookies för att grundläggande funktionalitet på sajten, såsom varukorgen och kassan etc. ska fungera.


ANNONSERING OCH MARKNADSFÖRING:

Google Adwords – en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet och optimera annonseringen på Google.

Facebook Ads – en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet i Facebooks annonsprogram.

ANALYSTJÄNSTER

Google Tag Manager – används för att hantera spårning på sajten.

Google Analytics – för att analysera hur besökarna använder sajten sätter Google Analytics cookies för att spåra vad besökarna gör. Här kan du läsa mer om hur de används. Vi anonymiserar IP och transaktions-id i spårningen.