KÖPVILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via graphia.se och tillhörande sidor, (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Graphia AB (559332-7678). Graphia drivs som aktiebolag, innehar F-skatt och är registrerat i momsregistret. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Graphia framgår på Hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Hemsidan.

1.2

För att kunna beställa på Hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Graphia accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Graphia reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Graphia har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Graphia naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Graphia fortsätter med beställningen. All bildinformation på Hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Graphia ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

1.4

Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Graphia eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Graphia.

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1

För att kunna göra ett köp via Hemsidan måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt vår Integritetspolicy,

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Graphia bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Graphia per e-post. Graphia uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Graphia. Om beställningen återkallas så kommer Graphia att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

4. KUNDUPPGIFTER MM.

 

3.1

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om vår behandling av personuppgifter finns i Integritetspolicyn.

 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1

Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Hemsidan. Graphia har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Graphia. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Graphia eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Graphia förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan.

 

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Graphia kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Graphia i samband med kampanjen. Graphia förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

6. PRESENTKORT

Presentkort som säljs på graphia.se är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas i vår webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

 

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

7.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Graphia skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på graphia.se. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

7.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Graphia rätt att debitera dig en avgift på 180 kr

 

8. ÅNGERRÄTT

8.1

När er beställning är skickad till produktion avsäger vi oss ångerrätten, eftersom alla produkter produceras individuellt efter kundens önskemål. Reklamationer godkänns vid tillverkningsfel samt skada i transport. Kunden ersätts för eventuella returkostnader vid godkänd reklamation. Vi återbetalar kunden senast inom 14 dagar i de fall köpet hävs på riktiga grunder såsom tillverkningsfel eller transportskada.

 

9. GARANTI OCH REKLAMATION

9.1

Vissa av våra varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Hemsidan eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Graphia så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan.

9.3

Graphia står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Graphia att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Graphia strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Graphia mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Graphia förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Graphia riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

10. LÄNKAR

Graphia.se kan länka till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll, och webbplatser utanför vår kontroll kan länka till Hemsidan. Även om Graphia försöker säkerställa att Hemsidan enbart länkar till webbplatser som delar våra personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Graphia inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Hemsidan.

 

11. FORCE MAJEURE

Graphia ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Graphia inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Graphia dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Graphia rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Graphia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Graphia har informerat dig om ändringarna. Graphia rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

13. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst.

14.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Graphia beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

 

15. KONTAKTUPPGIFTER

15.1

Om Graphia AB

Företaget har sitt säte i Västerås. Företagets postadress är Ålesundsgatan 5.
Önskar du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@graphia.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

________________________________________

Dessa villkor har fastställts av Graphia AB 2021-08-13